شهرک غرب ، بلوار فرحزادی ، کوچه ناخدا همتی ، پلاک 51     88094942               

EN FA
×

هشدار

RokGallery needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled.

 : Dropping &Softening point

به کمک  سیستم های جدید  شما می توانید نقطه ریزش و نرم شدن مواد مختلفی چون قیر, اسفالت , پلیمر, رزین و واکس ها را به سرعت اندازه گیری کنید

 

چند مدل از دستگاه های نقطه ذوب در جدول زیر تنظیم گردیده است :

 

Mea­sure­ment ac­cu­racy 200°C…Tmax Mea­sure­ment ac­cu­racy 30…200 °C Heat­ing rate Tem­per­a­ture range Model
± 0.5 °C ± 0.2 °C 0.1 to 20 °C per minute RT up to 300 °C

MP50 Melting Point System

± 0.5 °C ± 0.2 °C 0.1 to 20 °C pro minute RT up to 350 °C

MP70 Melting Point System

± 0.5 °C ± 0.2 °C 0.1 to 20 °C pro minute RT up to 400 °C

MP90 Melting Point System

 

چند مدل از دستگاه های نقطه ریزش در جدول زیر تنظیم گردیده است :

 

Measurement accuracy 200°C…Tmax Measurement accuracy 30…200 °C Heating rate Temperature range Model
± 0.5 °C ± 0.2 °C 0.1 to 20 °C per minute RT up to 400 °C

DP70 Dropping Point System

± 0.5 °C ± 0.2 °C 0.1 to 20 °C per minute -20 up to 400 °C

DP90 Dropping Point System

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با بخش فروش  شرکت تسلا و یا به سایت www.mt.com مراجعه فرمایید  .