شهرک غرب ، بلوار فرحزادی ، کوچه ناخدا همتی ، پلاک 51     88094942               

EN FA
×

هشدار

RokGallery needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled.

ترازوی کامپراتور یا مقایسه گر در سه سری دستی ، نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک جهت استفاده در آزمایشگاه های کالیبراسیون و همچنین در خط تولید کارخانجات ( مقیاس صنعتی ) جهت مقایسه سریع یک محصول با نمونه اصلی طراحی شده اند .

 

برخی از مدل های متنوع در ترازوی مقایسه گر دستی در جدول زیر آورده شده است :

 

 Re­peata­bil­ity ABA

at Low Load

(Test Weight)

OIML Class Read­abil­ity Max­i­mum Ca­pac­ity Model
 0.2 g  E1; E2; F1  0.1 µg 6.1 g

XP6U

 0.7 µg  F1; E2; F2; E1; M1; M2; M3  0.1 µg 22.0 g

XPE26C

 0.7 µg  F1; E2; F2; E1; M1; M2; M3  0.1 µg 52.0 g

XPE56C

 0.015 mg  E2; F1; F2; M1; M2; M3  0.01 mg; 0.1 mg 220.0 g

XPE205CDR

 

 برخی از مدل های ترازوی مقایسه گر نیمه اتوماتیک :

 

OIML Class Read­abil­ity Max­i­mum Ca­pac­ity

Model

 E1; E2; F1  0.1 µg 111.0 g

AX107H

 E1; E2; F1  0.1 µg 111.0 g

AX106H

 E1; E2; F1  0.1 µg 1011.0 g

AX1006

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با بخش فروش  شرکت تسلا و یا به سایت www.mt.com مراجعه فرمایید .