شهرک غرب ، بلوار فرحزادی ، کوچه ناخدا همتی ، پلاک 51     88094942               

EN FA
×

هشدار

RokGallery needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled.

ترازوهای آزمایشگاهی و دقیق در سری مدل های مختلف با تواناییهای متفاوت با دقت حداقل یک میکرو گرم و حداکثر ظرفیت 64 کیلوگرم برای مصارف مختلف تولید می شوند .

 

 

Min­i­mum Weight Re­peata­bil­ity Read­abil­ity Max­i­mum Ca­pac­ity Model

1.4 mg 

 ---  1.0 µg  22.0 g

XPE26

 2.4 mg --- 2.0 µg; 0.01 mg   5.1 g; 22.0 g

 

XPE26DR

 

1.0 mg  --- 1.0 µg; 10.0 µg  800.0 mg; 3.1 g

 

XS3DU

1.4 g  0.001 g   1.0 mg  320.0 g  

MS303TS

160.0 mg  0.1 mg 0.1 mg  220.0 g

MS204TS

 120.0 mg  0.1 mg  0.1 mg  220.0 g

ML204T

 1400.0 mg  1.0 mg  1.0 mg  320.0 g

 

ML303T

 

 --- ---
0.1 mg  220.0 g 

 

ME204T

 ---  ---  0.1 mg  120.0 g

 

ME104TE

 

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با بخش فروش  شرکت تسلا و یا به سایت www.mt.com مراجعه فرمایید .